Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Pris
Alle priser er eksklusive moms.

Bestilling
Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online bekræftelse. Skulle du ikke modtage denne bekræftelse inden for 1 time, bør du kontakte os.

Betaling
Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet straks, da der er tale om et virtuelt produkt.

Der betales via sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det betyder, at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.
Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger, der er opgivet, er sande.

Vi modtager følgende korttyper:
Visa/Dankort, Visa, Visa Electron eller MasterCard.

Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret, da salg kun er forbeholdt B2B.

Levering
LAZZAWEB leverer serviceydelser senest til den oplyste leveringstid på opgaven. LAZZAWEB forholder sig ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Skulle forsinket levering opstå, så informeres kunden om det straks med årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ansvarsfraskrivelse
LAZZAWEB er ikke ansvarlig for skade eller mangler i et samarbejdes gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. LAZZAWEB er således fritaget for ethvert ansvar over for kunden.

Behandling af oplysninger
Kunden forpligter sig til at opgive korrekte oplysninger. Kunde og LAZZAWEB forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, herunder etisk opførsel på nettet. Og at man ikke krænker tredjeparts navne, varemærkerettigheder, gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder.

LAZZAWEB behandler alle oplysninger som værende fortrolige og vil kun udlevere fortrolige oplysninger til tredjepart i henhold til lov eller retskendelse.

Ved accept af alle aftaler med LAZZAWEB, accepterer man at kan blive brugt som reference på LAZZAWEB’s hjemmeside og i markedsføring.

Tvister
Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og med Retten i Aalborg som aftalt værneting.

Serviceaftale produkt:
Serviceaftale faktureres forud for 12 måneder ad gangen. Aftalen om serviceaftale forlænges automatisk til samme aftale, såfremt der ikke finder en skriftlig opsigelse sted 1 måned før udløb.

Landingpage produkt:
Landingpage ydelse faktureres månedligt.

Eventuel opsigelse sker til opsigelsesbetingelser: Løbende måned + 30 dage.

De immaterielle rettigheder og licens til landingpages tilhører Lazzaweb ApS.

Kontakt LAZZAWEB ApS
Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det via mail på: kontakt@lazzaweb.dk